Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige

Type: klassikale scholing

Datum: vanaf 8 september 2022

Tijd: verscheidene aanvangstijden per dag (online en op locatie)

Locatie: online en  Juridisch PAO, Sterrenwachtlaan 11 (e.v.),, 2311 GW te Leiden

Juridisch PAO Leiden

Juridisch PAO Leiden:

Het Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals in heel Nederland. Daarnaast organiseert JPAO een groot scala aan evenementen zoals seminars, congressen en inhousedagen. Er worden naast cursussen en webinars, verschillende opleidingen aangeboden: Gerechtelijk deskundige, Artificial Intelligence recht & ethiek en Huurrecht. Bekijk hier de website van Juridisch PAO Leiden: https://www.paoleiden.nl 

Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige
Met de ‘Wet Homologatie Onderhands Akkoord’ (WHOA) beoogt de wetgever een impuls te geven aan de praktijk van herstructurering in Nederland. De WHOA gaat het gemakkelijker maken om ondernemingen in zwaar weer door middel van een onderhands akkoord te reorganiseren. Verschillende klassen van schuldeisers maar ook aandeelhouders kunnen hierdoor aan een akkoord worden gebonden, zelfs wanneer zij niet hebben ingestemd.

Naar verwachting zal de WHOA tot een geheel nieuwe herstructureringsdynamiek leiden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangesteld, op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders als schuldenaren, en zal over diverse competenties en vaardigheden moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’). Hij/zij hoeft in elk geval niet een jurist te zijn.

De volgende kennis en vaardigheden zijn voor een herstructureringsdeskundige van belang en wordt aandacht aan besteed tijdens de opleiding:

 • Oorzakenanalyse: waarom is de onderneming in de problemen gekomen en is de onderneming in beginsel levensvatbaar (na herstructurering)?
 • Turnaround management: het kunnen opstellen, analyseren, succesvol uitvoeren van een reorganisatieplan
 • Valuation van distressed companies: het kunnen beoordelen van de reorganisatiewaarde versus de liquidatiewaarde
 • Stakeholder management: wat zijn de juridische en bedrijfseconomische posities van schuldeisers, en hoe dient daar mee te worden omgegaan?
 • Kennis van conflictmanagement, onderhandeling, mediation: hoe overtuig je stakeholders in een zwaar weer situatie om mee te werken?
 • Kennis van de WHOAen overige relevante juridische vraagstukken.

Opzet van de opleiding
In de opleiding wordt allereerst een inleiding gegeven van het WHOA-juridische kader. Aan de orde komen ook: Valuation principes, WHOA-valuation casus, Business restructuring in de praktijk, Het perspectief van financiers in de WHOA, Onderhandelen in de WHOA-praktijk, Mediation, conflictmanagement en de rol van de rechter-commissaris.

De eerste 5 bijeenkomsten vinden online plaats. De laatste bijeenkomst 6 zal op locatie plaatsvinden, omdat we in de avond een interactieve casus (WHOA-game) behandelen; indien u door bijzondere omstandigheden niet op locatie aanwezig kunt zijn is online deelname beperkt mogelijk wat betreft het interactieve avondprogramma (beperkt tot meekijken), de link voor online deelname zal in de leeromgeving klaar staan.

De specialisatieopleiding WHOA is multidisciplinair, heeft een interactieve opzet en is casusgericht. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte voor interactie tussen deelnemers. Men kan veel van elkaar leren, doordat de doelgroep van de opleiding breed is. Een jurist bekijkt een casus vanuit een ander oogpunt dan een financieel specialist dat doet. Dit brengt tijdens het bespreken van de casus interessante gesprekken op gang en bevordert het leerproces van de deelnemers. De kennis die men opdoet, is direct toe te passen in de praktijk. We streven ernaar om tijdens de opleiding de laatste wetenschappelijke inzichten te combineren met doelgerichte praktische oplossingen, wat ons betreft is dit de beste combinatie om te leren over de toepassing van deze nieuwe wetgeving.

Leerdoelen
Na deelname beschikken deelnemers over diepgaande kennis van de WHOA-wetgeving en weten zij het WHOA-traject zelfstandig in praktijk te begeleiden. Anders gezegd, kunt u nog effectiever uw rol aannemen op basis van solide kennis en kunde over de WHOA.

De opzet van de specialisatieopleiding WHOA:

 • Multidisciplinaire, interactieve opzet
 • Casus-gericht
 • Blended learning: klassikale bijeenkomsten op locatie en online bijeenkomsten
 • Een uitgebreide reader met digitaal cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld aan deelnemers
 • 6-daagse opleiding (middag-avond)
 • Afrondend schriftelijk examen in de vorm van een paper
 • Officieel Certificaat Universiteit Leiden

Meer informatie over de opleiding WHOA-herstructureringsdeskundige: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2022/specialisatieopleiding-whoa-herstructureringsdeskundige-2022/

Hoofddocenten

 • dr. J.A.A. (Jan) Adriaanse, is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Leiden Law School, Universiteit Leiden. Hij is daarnaast medeoprichter van BFI, een onafhankelijk financieel onderzoeksbureau in Amsterdam.
 • mr. H. (Harold) Koster, is verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Ondernemingsrecht en voorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht.
 • mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp, hoogleraar insolventierecht aan het Instituut voor Fiscale en Economische vakken Universiteit Leiden, advocaat/partner De Brauw Blackstone Westbroek. Ook spreker tijdens het NiRV jaarcongres.

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie worden aan deze opleiding PE-punten toegekend aan Register Valuators.

# PE-punten: 30.00