Waardebepaling

Ontdek wat een Register Valuator voor u kan betekenen

Waar heeft u een Register Valuator voor nodig:
Afhankelijk van de situatie kan een RV optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere partijen of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde biedt een bindend advies van een Register Valuator uitkomst.

Over het vak Waarderen

Wanneer waarderen?
Vooral bij de overdracht van (de aandelen van) een onderneming is een onafhankelijke waardebepaling nodig. Bijvoorbeeld als er binnen een familie meer kinderen zijn en slechts één kind het familiebedrijf wil overnemen. Het overnemende kind wil niet teveel betalen en de rest van de familie wil dat het overnemende kind niet (teveel) bevoordeeld wordt. Verder spelen waardebepalingen een rol bij het bepalen van economische schade (forensic valuation), bij fiscale kwesties, bij gerechtelijke procedures en bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen. Ook op het gebied van (jaar)verslaggeving krijgen waardebepaling en fair value-waardering een steeds prominentere plaats. Een voorbeeld hiervan is de verplichte jaarlijkse impairment test op goodwill voor beursfondsen. Register Valuators vervullen hierbij een belangrijke rol.

Geen directe aanleiding?
Maar ook als u ondernemer of dga zonder direct aanleiding eens wilt weten wat uw bedrijf waard is, is een waardebepaling een goed idee.

Waarderingsmethoden

De koper van een onderneming heeft in feite geen boodschap aan de historische resultaten, want deze geven geen enkele garantie voor de toekomst. Het grote voordeel van de op cash-flow gebaseerde methode ten opzichte van de andere methodes is dan ook dat de toekomstvooruitzichten allesbepalend zijn. Hieronder meer over de cashflow based methodes, de market multiples en comparables, de asset-based mehodes of de profit-based methodes.

We onderscheiden de volgende groepen van methodes:

– gebaseerd op de cash-flow (cash-flow based methodes)
– gebaseerd op vergelijking met soortgelijke ondernemingen en/of transacties (market multiples en comparables)
– gebaseerd op de waarde van de activa (asset-based methodes)
– gebaseerd op historische winsten (profit-based methodes).

Onafhankelijke waardebepaling

Vooral bij de overdracht van (de aandelen van) een onderneming is een onafhankelijke waardebepaling nodig. Bijvoorbeeld als er binnen een familie meer kinderen zijn en slechts één kind het familiebedrijf wil overnemen. Het overnemende kind wil niet teveel betalen en de rest van de familie wil dat het overnemende kind niet (teveel) bevoordeeld wordt.

Verder spelen waardebepalingen een rol bij het bepalen van economische schade (forensic valuation), bij fiscale kwesties, bij gerechtelijke procedures en bij het invoeren van aandelen- en optieregelingen. Ook op het gebied van (jaar)verslaglegging krijgen waardebepaling en fair value-waardering een steeds prominentere plaats.
Een voorbeeld hiervan is de verplichte jaarlijkse impairment test op goodwill voor beursfondsen.

Register Valuators vervullen hierbij een belangrijke rol.

Gaat u scheiden?
Bent u betrokken bij een bedrijfsovername of fusie?
Speelt er een zakelijk conflict?
Gaat uw bedrijf failliet?
Geïnteresseerd in een onafhankelijke waardering?

Lees meer (welke pagina?)

Ondervindt u schade?
Prestaties van uw onderneming verbeteren?
Help mij met het vinden van een Register Valuator