DCF

Discounted Cash Flow methode

Binnen de DCF of Discounted Cash Flow methode spelen toekomstige geldstromen de hoofdrol. Binnen deze methode wordt dus rekening gehouden met investeringen in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal. Daardoor geeft een waardebepaling volgens deze methode ook voor de toekomst een zinvolle uitkomst. Binnen de DCF methode onderscheiden we enkele methodes om de zogenaamde ‘vermogenskostenvoet’ te bepalen:

Adjusted Present Value of APV-methode

Daarbij worden de toekomstige vrije geldstromen, inclusief het belastingvoordeel wegens aftrek van rentekosten van vreemd vermogen, contant gemaakt tegen de kostenvoet van het eigen vermogen. Het uitgangspunt daarbij is dat de onderneming geheel met eigen vermogen is gefinancierd.

WACC-methode

Daarbij worden de toekomstige geldstromen, exclusief het belastingvoordeel wegens renteaftrek, contant gemaakt tegen de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Het belastingvoordeel wegens renteaftrek komt tot uiting in de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet.

Cash flow to equity-methode

Daarbij worden de toekomstige geldstromen, die daadwerkelijk kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, contant gemaakt tegen de kostenvoet van het eigen vermogen.

Elke geldstroom heeft een bijbehorende kostenvoet. Als deze op de juiste wijze wordt toegepast, zullen de uitkomsten van de waardering op basis van de drie verschillende methodes niet of nauwelijks afwijken. Klik hier om te zien waarom de cash-flow binnen een waardering door een Register Valuator altijd de hoofdrol speelt. Klik hier voor meer informatie over de vermogenskostenvoet of disconteringsvoet.

Help mij met het vinden van een Register Valuator