Permanente Educatie

Regeling Permanente Educatie vanaf 1 januari 2022

Het reglement voor permanente educatie voor Register Valuators is vastgelegd in de ‘Reglementen van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Register Valuators’. De Register Valuator is verplicht zich zodanig te scholen en bij te scholen op vakinhoudelijk gebied dat hij beschikt over de kennis die gelet op zijn functie noodzakelijk is voor een kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening. Het reglement gaat hierbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van de Register Valuator. De Commissie Vaktechniek is binnen het NiRV verantwoordelijk voor de invulling, selectie en beoordeling van de opleidingen die kwalificeren voor de PE-verplichting.

Geaccrediteerde instellingen

In bijlage A van het PE-reglement staat een volledige overzicht van geaccrediteerde instellingen. Een aantal van deze instellingen zijn:

PE tijdschrift Famliebedrijven

Het PE tijdschrift familiebedrijven verschijnt vier maal per jaar. In elke editie staan 6 diepgaande artikelen op het gebied van fiscaliteit, financiën, recht en accountancy. Door het maken van de online kennistoetsen kunnen per jaar maximaal 24 PE punten worden behaald.

Meer informatie
PE-Academy

De cursussen van PE-Academy zijn op basis van e-learning. Lees verder voor een overzicht van het cursusaanbod.

Cursusaanbod
FOI - Permanent Actueel

Met Permanent Actueel voor zakelijk adviseurs ben je continu op de hoogte van alle zaken die relevant zijn voor de dienstverlening aan je cliënten. FOI volgt alle ontwikkelingen voor jou op de voet!

Meer informatie en inschrijven

Hoe werkt het?

Op het online platform (waarop je 24/7 kunt inloggen) komt elke 2 weken een update met inhoudelijk diepgaande content over een actueel onderwerp in de Finance branche. Dit kan een artikel zijn, of bijvoorbeeld een video of praktijkvoorbeeld. Na het lezen/ kijken van deze update krijg je 3 tot 5 vragen die je moet beantwoorden. Hiermee toon je aan dat je de update hebt voltooid. De maximale studiebelasting is 15 minuten per update. Na één jaar krijg je 6 PE punten toegekend voor het bijhouden van deze updates. Aan het einde van een kalenderjaar ontvang je via FOI een certificaat voor de PE punten, ben je gedurende het jaar ingestapt ontvang je de PE punten naar rato.

Voorbeelden van onderwerpen

Actualiteiten in financiële regelgeving (zoals Basel en IFRS)
Nieuwe financieringsvormen
Wijzigingen in financieringsvoorwaarden van aanbieders
Pensioen wetgeving
Relevante wijzigingen in juridische/ fiscale wetgeving
Alle andere financiële actualiteiten die voor jouw praktijk relevant zijn!

Tarieven

Het normale tarief voor Permanent Actueel bedraagt €349,- per jaar.
Leden van NiRV genieten van een korting van 100 euro. Je betaalt slechts €249,- per jaar.

PAO Universiteit Leiden

De fiscale en juridische opleidingen van PAO Leiden (Universiteit Leiden) zijn door het NiRV geaccrediteerd voor erkende PE punten.
Via onderstaande link tref je een actueel aanbod van specialisatieopleidingen aan.

Meer informatie
Help mij met het vinden van een Register Valuator