Waardebepaling

Echtscheidingen

In de meest ideale situatie vindt een echtscheiding plaats in goed overleg. Helaas is dat in de praktijk vaak niet zo en lopen de emoties hoog op. Het is dan raadzaam een Register Valuator in te schakelen. Met een onafhankelijke waardebepaling zorgt de RV voor een duidelijk overzicht van bezittingen en schulden.

Echtscheiding

Voor het berekenen van de alimentatiegrondslag of in het geval één van de twee echtgenoten aandelen heeft of eigenaar is van een onderneming, brengt de RV helderheid.
In echtscheidingen kunnen Register Valuators derhalve een belangrijke spelen rol bij het bepalen van de waarde van de gemeenschappelijke bezittingen van de echtelieden. Zij werken vaak samen met andere financiële experts, zoals accountants en advocaten, om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de echtscheiding zorgvuldig worden overwogen en afgehandeld. Door hun deskundigheid kunnen Register Valuators bijdragen aan een vreedzame en rechtvaardige afwikkeling van de echtscheiding.

Help mij met het vinden van een Register Valuator