Vind uw RV

Binnen twee weken een RV die past bij uw aanvraag

Door wie en voor wie?
Ondernemers en/of DGA’s schakelen steeds vaker een RV in, maar ook advocaten en notarissen (bijv. in geval van een echtscheiding) hebben de toegevoegde waarde van een RV ontdekt. Afhankelijk van de situatie kan een RV optreden als vertegenwoordiger van een cliënt, als onpartijdige adviseur voor meerdere parten of als arbiter. Bij onenigheid over de waarde van de aandelen biedt een bindend advies van een RV uitkomst.

Via het formulier (bijgevoegde button) kunt u het NiRV verzoeken een RV voor te dragen als onafhankelijk deskundige. Het NiRV houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de door u opgegeven criteria en instructies maar kan geen aanbevelingen doen rondom specialisaties van individuele leden.

Toch liever zelf opzoek?

In ons ledenregister vindt u snel uw RV. Dit kan op twee manieren: Weet u al wie u zoekt? Zoek dan op naam. U kunt ook eerst een selectie maken op branche- of waarderingsspecialisme. U kunt uw selectie daarna verder verfijnen.

Jan Pieter van Ree
Na een carrière in de accountancy heb ik in 2008 afscheid genomen van het accountantskantoor waarvan ik mede-eigenaar was en ook afscheid genomen van de accountancy. Ik ben mij sindsdien fulltime gaan toeleggen op de waardering van bedrijven en aandelenpakketten. Daarbij gaat het bijna altijd om geschillen (bij voorkeur vanuit een onpartijdige positie), om samenwerkingen of om voorgenomen koop- of verkoopsituaties. Dit werk probeer ik professioneel en betrokken te doen, met waar mogelijk nadrukkelijk aandacht voor de relationele aspecten. Binnen mijn netwerk heb ik korte en duurzame lijnen met collega's, fiscalisten, juristen en bedrijfsadviseurs.
Lees meer
Erik Jan Reuver
Registeraccountant (RA), ,Register Valuator (RV).,Specialisatie: Sport, Travel & Leisure Industry. ,CFO, commissaris, arbitrage, mediation.,Nevenactiviteiten:,Raad van Tucht Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).,Beroepscommissie licentiezaken KNVB.,Financiële commissie KNHB.,Bestuurslid European Guarantee Fund Association for Travel and Tourism (Brussels)
Lees meer
Jan Beenen
Jan has international business management and project management experience on strategic level in the ICT Industry. Jan operates on the intersection of the customer, the business organization and (ICT) technology.
Lees meer
Pieter Christiaan van Prooijen
Pieter Christiaan is na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn bij een verzekeraar overgestapt naar PwC Business Recovery Binnen deze afdeling heeft hij een groot aantal kostenreducties doorstarts en financile herstructureringen uitgevoerd In 2005 heeft Pieter Christiaan de overstap gemaakt naar de investment bank van Fortis Bank waar hij onderdeel uitmaakte van het Global Acquisition Leveraged Finance team Binnen dit team heeft hij een groot aantal kleine maar ook grote internationale overname financieringen bewerkstelligd Van 2009 tot en met 2011 is Pieter Christiaan werkzaam geweest binnen de afdeling Financial Restructuring Recovery van ABN AMRO Fortis Bank waar hij diverse financile herstructureringen heeft uitgevoerd Pieter Christiaan heeft naast zijn universitaire studie bedrijfseconomie de postdoctorale studies Forensische Accountancy van NIVRANyenrode en de Universiteit Leiden en Business Valuation aan de RSM Erasmus Universiteit afgerond Pieter Christiaan is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV en als waarderingsdeskundige en financieringsspecialist bij het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen LRGD en hij volgt momenteel Certificate Quantiative Finance CQF
Lees meer
Cor Molenaar
Lees meer
Waldo Zuiderveld
Waldo Zuiderveld studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bedrijfskunde aan de Business Universiteit Nyenrode (richting Financieel Management). Vanaf 2005 treedt hij in dienst bij een landelijk opererend advieskantoor voor fusies & overnames. Parallel hieraan heeft hij de opleiding Business Valuation aan de RSM Erasmus Universiteit succesvol afgerond en is hij ingeschreven bij Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO).,,Begin 2012 startte Waldo Zuiderveld, gezamenlijk met Bas Brusche, bij Factor Bedrijfsovernames: een kleinere organisatie met een grotere uitdaging. De afgelopen jaren is Waldo als respectievelijk adviseur en projectleider betrokken geweest bij meer dan 60 koop- en verkooptransacties in de meest uiteenlopende branches.
Lees meer
Kaspar Planting
Lees meer
Marloes Lameijer
Lees meer
Maarten Snel
Lees meer
Paul van der Aar
Binnen VanOoijen Accountants ben ik werkzaam als accountant in zowel de controle als de samenstelpraktijk. Daarnaast houd ik mij bezig met waarderingen, met name gericht op het familiebedrijf in verband met bedrijfsovernames of verkoop van de onderneming.LineBreakLineBreakIn de MKB praktijk komt het ook veelvuldig voor dat er waarderingsexpertise wordt gevraagd in lopende trajecten, waarbij er geen behoefte is aan waarderingsrapporten, maar meer ondersteuning en begeleiding in dat traject. Dat is een pragmatische en kosten efficiente manier om bedrijven verder te helpen.LineBreakLineBreakVoor potentiële kopers geldt dat zij vaak graag een toetsing door een waarderingsdeskundige wensen van de vraagprijs, is deze reëel? Voor verkopers geldt dan weer dat zij door middel van een waardering een indicatie van de vraagprijs aan koper willen hebben. Het waarderingsrapport dan wel notitie is daarbij een door een derde gemaakt stuk (objectief) dat als uitgangspunt voor de verdere onderhandelingen kan dienen. Uitzonderingen daargelaten, gelden er korte doorlooptijden.
Lees meer
10 van de 385 leden