Vind uw RV

Procedure Deskundigenverzoek

Het Nederlands Instituut voor Register Valuators is de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland. Een Register Valuator – afgekort RV – is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming.

Bestand van deskundigen

Het NiRV werkt met een vast bestand waarin alle aangesloten RV’s zijn opgenomen die kenbaar hebben gemaakt dat zij beschikbaar zijn voor deskundigenopdrachten. Deze RV’s hebben allen een opleiding tot Register Valuator afgerond aan één van de geaccrediteerde universiteiten in Nederland of een kwalificerende opleiding in het buitenland genoten. Om de beroepstitel RV te mogen voeren en ingeschreven te kunnen worden in het register dient met goed gevolg een assessment te worden afgelegd, afgenomen door het NiRV. Alle ingeschreven RV’s zijn onderworpen aan de gedrags- en beroepsregels RV. Daarnaast dienen zij hun permanente educatie op orde te hebben. De inschrijving in het register borgt de vaktechnische kwaliteit van de waarderingsdeskundigen. De mate waarin de RV ervaring heeft om op te treden als onafhankelijk deskundige in een juridische procedure blijkt uit zijn openbaar profiel op de website van het NiRV en uitingen die hij zelf doet op zijn/haar website, LinkedIn etc. De voorzitter en secretaris van het NiRV zijn uitgesloten van deelname aan het benoemingsproces.

Benoemingsprocedure

Het bestuur van het NiRV benoemt (of draagt voor) op verzoek van partijen een RV als waarderingsdeskundige. Partijen kunnen er ook voor kiezen het bestuur te verzoeken om meerdere RV’s voor te dragen, uit welke voordracht de aanvragers vervolgens zelf een RV benoemen. Bij een verzoek tot benoeming van een RV kunnen partijen criteria kenbaar maken waaraan de te benoemen deskundige dient te voldoen. De selectiecriteria op het aanvraagformulier komen overeen met de kenmerken die RV’s in hun persoonlijk profiel kunnen invullen. Dit profiel is voor iedereen leesbaar op de website van het NiRV. Het NiRV zet vervolgens het verzoek, met vermelding van de selectiecriteria, (meestal) anoniem uit onder de RV’s in haar bestand. RV’s kunnen zich op basis hiervan aanmelden bij het secretariaat van het NiRV. De secretaris beoordeelt of de aanmeldingen voldoen aan de gestelde objectieve criteria, zoals: titels, geografisch werkgebied, uitsluitingen van bepaalde kantoren. Middels anonieme en willekeurige loting door de voorzitter draagt het NiRV één of meerdere deskundigen voor, afhankelijk van het verzoek van partijen. Of een voorgedragen RV voldoende gekwalificeerd is om de opdracht uit te voeren is door de RV en de verzoeker gezamenlijk vast te stellen. Partijen dienen zelf over te gaan tot opdrachtformulering en het aanstellen van de RV als (onafhankelijk) deskundige. Het NiRV speelt na de voordracht geen rol meer. Communicatie vindt plaats tussen aanvrager en het NiRV en nimmer met anderen dan de aanvrager.

Doorlooptijd

Bovengenoemde procedure neemt in totaal ongeveer vijf werkdagen in beslag. Indien er bijzondere eisen zijn ten aanzien van een afwijkende doorlooptijd kan, voorafgaand aan het indienen van het verzoek, contact worden opgenomen met het secretariaat van het NiRV.

Kosten

Aan de benoeming door het NiRV zijn geen kosten verbonden.
De kosten voor de waardering door de RV dient tussen partijen en de RV te worden afgestemd.

Aanvraag

Via het formulier hieronder kunt u de secretaris van het NiRV verzoeken om een RV voor te dragen als onafhankelijk deskundige. Het NiRV houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de door u opgegeven criteria en instructies maar kan geen aanbevelingen doen rondom specialisaties van individuele leden.

Het bestuur van het NiRV wijst erop dat zij geen navolging kan geven aan informatieverzoeken omtrent specifieke deskundigheden of specialisaties van individuele leden. Wij kunnen hiertoe ook geen aanbevelingen doen. De aanvrager dient zelf vast stellen dat de voorgedragen RV voldoet aan de gewenste deskundigheden en specialisaties. Wij verwijzen hiervoor naar het openbaar profiel in het ledenregister van het NiRV en de website van de voorgedragen RV.

Vragen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer: 076-5781383.