Waardebepaling

Wat doet een Register Valuator

Een Register Valuator is dé specialist als het gaat om een heldere waardebepaling.

Adviseur

In de rol van adviseur adviseert de Register Valuator ondernemers als het gaat om een bedrijfswaardering. Denk hierbij aan bedrijfsovernames of strategisch waardemanagement. In het eerste geval werkt de RV samen met andere adviseurs die bij de bedrijfsovername betrokken zijn. In het tweede geval werkt hij samen met de directie en het management.

Onafhankelijk arbiter

Als partijen een geschil met elkaar willen regelen, kan de Register Valuator uitkomst brengen door het geven van een onafhankelijk en desgewenst bindend advies over de bedrijfswaarde of de hoogte van economische schade. Dat doet de RV altijd door het toepassen van hoor en wederhoor.

Partijdeskundige

Als de Register Valuator optreedt als partijdeskundige is er meestal sprake van een geschil of een potentieel geschil. De waarde van een onderneming of geleden economische schade is dan het onderwerp. Geschillen tussen compagnons, echtscheidingen of verschil van inzicht over de waarde van een onderneming met de fiscus, zijn voorbeelden hiervan. Voor het vinden van een optimale balans tussen economische en juridische belangen werkt de RV in deze gevallen intensief samen met de betrokken (fiscaal) jurist(en).

Gerechtelijk deskundige

Als beide partijen het niet eens kunnen worden over de waarde van een onderneming of de hoogte van economische schade kan de Register Valuator worden aangesteld als gerechtelijk deskundige. Dit geschiedt door de rechtbank of het gerechtshof. De RV treedt onafhankelijk op zodanig dat alle partijen de kans krijgen om informatie te verschaffen. Voor de rechter is de rapportage van de gerechtelijk deskundige in veel gevallen de basis voor het vaststellen van de waarde of schade.

Help mij met het vinden van een Register Valuator