Kennisbijeenkomst DCFA-Nyenrode op woensdag 17 april 2024

De DCFA organiseert in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit de kennisbijeenkomst “Earnout als instrument; Hoe veilig gebruiken zonder grote kosten achteraf?” en “Insights in Working Capital Management; impact van diverse posities van het werkkapitaal op de waardering van organisaties” op woensdag 17 april 2024. Sprekers zijn Marein Smits en Jean Gieskens.

Sprekers

Marein Smits
Marein is overnameadvocaat (senior partner bij Wintertaling) en kerndocent ondernemingsrecht en het recht van overnames aan de opleiding Business Valuation op Nyenrode.
Een earnout-bepaling in een koopovereenkomst maakt de betaling van een deel van de koopprijs afhankelijk van het behalen van doelen (zoals een bepaalde EBITDA, nieuwe contracten, toelating van een product) nadat de onderneming al in handen van de koper is. In haar praktijk is Marein fel tegenstander van earnouts – omdat die vaak leiden tot nadelige gevolgen voor de koper en soms worden gebruikt om een deal vlot te trekken die niet in het voordeel van partijen is. Toch kunnen we niet om de earnout heen als het enige alternatief nog minder aantrekkelijk is. Voor die situaties gaat Marein in op de belangrijkste valkuilen van een earnout voor verkoper (en ook een enkele voor koper). Marein zal afsluiten met handvatten om zo’n clausule als het nodig is te lijf te gaan en hoge kosten achteraf zoveel mogelijk te beperken.

Jean Gieskens
Jean is als senior lecturer Accounting & Finance verbonden aan de TIAS Business School. Daarnaast is hij docent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen, waaronder de Nyenrode Business Universiteit en de Solvay Brussels School of Economics & Management.
In het seminar zal het paraplubegrip “werkkapitaal” worden ontrafeld. Door middel van de slice-&-dice methodiek zal het werkkapitaal worden opgedeeld naar diverse relevante posities. Aan de hand van een case zal worden aangetoond hoe het beheer van deze posities kan leiden tot toegevoegde waarde voor de organisatie én de waardering!
Topics:
– Actualiteit: werkkapitaal in “Het Financieele Dagblad”
– Creating Value: Rappaport on Working Capital
– Different types of Working Capital for different purposes
– Toegevoegde waarde werkkapitaalbeheer bij waardering organisaties

Meer informatie en aanmelden
PE punten

Het NiRV kent 2 PE-punten toe aan deze kennisbijeenkomst.

Aanmelden
Help mij met het vinden van een Register Valuator