Blog
Datum: 13 juni 2024

Waardering van verzekeringsmaatschappij - Sman Business Value

Recentelijk hebben wij een waardering uitgevoerd van een Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappij. Een waardering van een financiële onderneming zoals een bank of verzekeraar verloopt langs andere lijnen dan de waardering van een 'reguliere' productie- of handelsonderneming. Wij gaan in dit artikel in op enkele bijzondere aspecten.

Bij financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, is de ‘standaard’ discounted cashflow-methodiek niet goed toepasbaar. Oorzaak hiervoor zijn twee belangrijke meetproblemen:

1. De vrije geldstromen voor financiële ondernemingen kunnen niet gemakkelijk worden geschat, aangezien veel van de benodigde ingrediënten (zoals werkkapitaal en CAPEX) niet duidelijk zijn gedefinieerd.

2. Financiële ondernemingen opereren onder strikte regelgevende kaders van toezichthouders. Deze kaders bepalen hoe ondernemingen worden gekapitaliseerd, waarin ze investeren, hoe snel ze kunnen groeien en hoeveel vermogen in de onderneming als minimale buffer aangehouden dient te worden. Onder de Solvency II-richtlijn zijn verzekeraars verplicht om (minimaal) jaarlijks een ORSA (‘Own Risk and Solvency Assessment’) bij de toezichthouder (De Nederlandsche Bank) in te dienen. De ORSA geeft de verzekeraar en zijn stakeholders inzicht in de samenhang tussen de strategie, de materiële risico’s die de verzekeraar kunnen bedreigen, de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie, en wat de verzekeraar kan doen om risico’s af te wenden of te beperken. Aan deze analyse ligt onder andere doorrekening van stress-scenario’s ten grondslag.

Lees hier het volledige artikel

Vincent Walrave RV

Sman Business Value

Help mij met het vinden van een Register Valuator