Blog
Datum: 28 mei 2024

On the Role of Business Valuation Standards from the Perspective of End-users

Hoe belangrijk zijn consistente standaarden voor finance executives die zich bezighouden met bedrijfswaarderingen? Welke impact hebben deze standaarden op de betrouwbaarheid van deze waarderingen? Zijn er inconsistenties in de standaarden die vandaag worden gebruikt? En hoe belangrijk is een uniforme aanpak?

Dit zijn enkele van de vragen die werden voorgelegd aan 200 financiële executives en gebruikers van bedrijfswaarderingen in een recente academische studie gepubliceerd in ‘Bewertungs Praktiker’.

Bedrijfswaarderingen spelen een steeds belangrijkere rol in financiële besluitvormingsprocessen. De stakeholders van een waarderingsrapport voeren echter vaak stevige discussies over de uitkomsten van de waardering, en de belangrijkste aannames en de gekozen benaderingen in het waarderingsproces. Dit onderzoek verkende de rol van de waarderingsstandaarden op de betrouwbaarheid van waarderingen vanuit het perspectief van (finance) executives als eindgebruikers van waarderingswerkzaamheden.

Het onderzoek werd geleid door drie academici, die allen lid zijn van de Europe Board van de IVSC. Dr. Marc Broekema is universitair docent verbonden aan Leiden Law School van de Universiteit Leiden; Dr. Olesya Perepechko is universitair docent aan de Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (Rusland); en Professor Klaus Rabel is hoogleraar Business Valuation aan de Universiteit van Graz (Oostenrijk).

In de studie wordt onder meer geconcludeerd dat waarderingsstandaarden vanuit het oogpunt van de eindgebruiker als gunstig worden ervaren voor de waarderingspraktijk, en dat waarderingsstandaarden wereldwijd uniform en geharmoniseerd zouden moet zijn om inconsistenties te voorkomen.

dr. Marc Broekema RV

dr. Olesya Perepechko

prof. dr. Klaus Rabel CVA

Help mij met het vinden van een Register Valuator