Nieuws
Datum: 21 april 2024

WHOA: Coronaschulden… hoe nu verder….?

Voor veel ondernemingen leidde de coronacrisis tot een enorme stijging van hun schuldenlast. Deze bedrijven gaan zodoende gebukt onder een nauwelijks of niet te dragen financiële last. Onlangs constateerde MKB-Nederland dat ruim 60.000 ondernemingen met deze schuldenproblematiek kampen. In het licht van de in maart van dit jaar geëindigde overheidssteun lijkt daarom de meest pregnante ondernemersvraag van dit moment: ‘hoe nu verder?’

Er zijn verschillende manieren om financiële problemen op te lossen.

Het dwingt ondernemers na te denken over een keuze uit twee onaantrekkelijke opties. Immers, je begint niet graag aan een schuldsaneringstraject. Tegelijkertijd is een faillissement uiteraard een nog veel slechter alternatief. Een schuldsaneringstraject verschaft de mogelijkheid om je schuldeisers in ieder geval deels hun vordering terug te betalen. Bij een faillissement zouden zij in het ongunstigste geval geen euro van hun vordering terugzien. Daarnaast kan ook de werkgelegenheid in een schuldsaneringstraject grotendeels behouden blijven en dat geldt tevens voor veel waarde die bij een faillissement onherroepelijk verloren zou gaan.

Er zijn verschillende manieren om financiële problemen op te lossen. Die variëren van het maken van afspraken met de bank en de belastingdienst voor uitstel van aflossingen tot het sluiten van (in)formele crediteurenakkoorden. Sinds januari 2021 is het makkelijker om tot een schuldakkoord te komen door de komst van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Daar waar individuele schuldeisers vroeger schuldakkoorden konden dwarsbomen door tegen te stemmen, snijdt de WHOA deze mogelijkheid de pas af. Gaat namelijk de meerderheid van de schuldeisers akkoord, dan word je als tegenstemmende schuldeiser ‘meegetrokken’ in het akkoord. Dit is veel gunstiger voor de onderneming, want die zou voorheen door de tegenstemmende schuldeiser alsnog failliet kunnen gaan. De verwachtingen van de WHOA zijn hooggespannen nu men heeft geprobeerd de toepassing van deze wet tevens toegankelijk te maken voor MKB-ondernemingen.

De WHOA in vogelvlucht

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die zonder ingrijpen failliet zouden gaan, maar in de kern een levensvatbare bedrijfsvoering hebben. Daarnaast biedt de WHOA ondernemingen de mogelijkheid om ook op een ordentelijke manier te stoppen.

Het concrete doel van de WHOA is om een schuldakkoord tot stand te brengen waarbij geen enkele schuldeiser slechter af is dan hij bij een faillissement zou zijn geweest. Om te kunnen bepalen of dit gelukt is, moet inzichtelijk worden gemaakt welke uitkering elke schuldeiser bij een totstandgekomen akkoord én bij een faillissement zou ontvangen. Bij een hypothetisch faillissement is de zekerheidspositie van een schuldeiser medebepalend voor wat hij uiteindelijk ontvangt. Sommige schuldeisers hebben immers bepaalde zekerheden bedongen bij het verstrekken van middelen of het leveren van goederen.

Pieter Christiaan van Prooijen RV CPVA

Help mij met het vinden van een Register Valuator