Nieuws
Datum: 13 juni 2024

Valuation Ambiguities under the European Directive on Preventive Restructuring Frameworks

Het artikel geeft een overzicht van de verschillende waarderingsproblemen die kunnen optreden bij de implementatie van deze richtlijn en geeft aanbevelingen voor het oplossen van deze problemen. De ‘European Directive on Preventive Restructuring Frameworks’ (Europese Richtlijn voor Preventieve Herstructurering) stelt ondernemingen in staat om tijdig maatregelen te nemen om een faillissement te voorkomen. Deze richtlijn is bedoeld om ondernemingen te helpen bij het herstructureren van hun bedrijf, waardoor ze in staat zijn hun schulden te betalen en hun activiteiten voort te zetten.

De implementatie van deze richtlijn kan echter waarderingsproblemen veroorzaken. De waarderingsproblemen die kunnen optreden, zijn onder meer het gebrek aan duidelijkheid over de waardering van de activa, de verschillende waarderingsmethoden die kunnen worden gebruikt en de verschillende waarderingsprocedures die kunnen worden gevolgd. Als Register Valuator is het belangrijk om de waarderingproblematiek, die kan optreden bij de implementatie van de Europese Richtlijn voor Preventieve Restructurering, te begrijpen zodat Register Valuators ondernemingen effectief kunnen helpen bij het verkrijgen van een betrouwbare waardering.

Dit artikel geschreven door dr. Marc Broekema RV en professor Jan Adriaanse is verschenen in de eerste uitgave van het European Business Valuation Magazine in het najaar 2022. Dit Magazine is een initiatief van EACVA en IVSC samen.

Lees hiet het volledige artikel

dr. Marc Broekema RV

professor Jan Adriaanse

Help mij met het vinden van een Register Valuator