Opleidingsinstituten

Om aan de registratienorm te voldoen, volgen Register Valuators 45 uur scholing in een registratieperiode van 3-jaar, met een minimum van 10 uur per jaar.  In het scholingsreglement staan de criteria om activiteiten te kunnen aanmerken als scholing op het gebied van waarderen. Hierin kunt u lezen of uw activiteit aan de criteria voldoet.

PE online inlog voor opleiders

Samenvatting criteria voor opleiders

De criteria en het scholingsreglement hiernaast te downloaden.

Een aanvraag voor accreditatie wordt in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.
Wij verzoeken u vriendelijk tijdig en geruime tijd, minimaal 21 dagen, voorafgaand aan de cursus uw aanvraag in te dienen. Naast het actuele programma wordt u ook verzocht direct de inhoudelijke informatie van de cursus mee te sturen.  Hiermee heeft de commissie, die u aanvraag in behandeling neemt, voldoende tijd voor de beoordeling en kunnen wij tijdig zorgdragen voor publicatie op onze website.

Tarieven

  • Het tarief voor accreditatie van een cursus bedraagt € 75,- per cursus excl. BTW
  • Het tarief voor een jaaraccreditatie bedraagt € 300,- per jaar excl. BTW
    De toewijzing van een jaaraccreditatie wordt door de commissie beoordeeld en verleend aan een beperkte groep aanbieders.