NiRV aanmelding Assessment

De RV titel is een beroepstitel. Voordat het NiRV de kandidaat in het register opneemt, dient een assessment plaats te vinden om te beoordelen of de kandidaat het beroep van waardeerder uitoefent.

Aanmelden

Via onderstaand formulier zet u uw aanmelding voor het assessment in gang. Het NiRV secretariaat streeft naar een reactie binnen 5 werkdagen.

  Persoonlijke gegevens kandidaat:

  Geboortedatum:

  Factuurgegevens:


  (Vult u hier het emailadres in waar we de factuur naartoe sturen)

  Met goed gevolg afgesloten op:


  Het rapport kunt u hier uploaden als bijlage indien gereed (max. 10 Mb, alleen .PDF):
  De uiterste inleverdatum is 3 weken voorafgaand aan het assessment

  Meldt zich aan voor het assessment op:

  De kandidaat verklaart bij het behalen van het assessment en de inschrijving in het NiRV register expliciet akkoord te gaan met de NiRV Gedrags- en Beroepsregels en het Tuchtregelement zoals gepubliceerd op de NiRV website.

  Ik accepteer het Privacyreglement.

  Ik verklaar hierbij op de hoogte te zijn van het Examenreglement en ga akkoord met alle daarin opgenomen regelingen.