NiRV aanmelding

Voordat het NiRV de kandidaat in het register opneemt, moet aan een tweetal voorwaarden worden voldaan:
(1) Omdat de RV titel een beroepstitel is, dient een assessment plaats te vinden om te beoordelen of de kandidaat het beroep van waardeerder uitoefent;
(2) In het assessment dient de kandidaat een waarderingsrapport uit de eigen praktijk te overleggen. Dit rapport mag niet tot stand gekomen zijn onder begeleiding van de Erkende Opleiding.

Aanmelden

Korte introductie


Privé

Zakelijk

Postadres


Factuuradres

Uw Waarderingsspecialismen (maximaal 3)

Werkervaring

Werkgebied in Nederland

In welke branches bent u actief?

Bent u nationaal en/of internationaal actief? (twee keuzes is mogelijk)

NationaalInternationaal, binnen EuropaInternationaal, buiten Europa

Opties