Nieuws
Datum: 28 mei 2024

Waarderen tijdens coronacrisis is niet mogelijk

“Toch wel, je zult wel moeten. Investeren doe je in alle tijden, ook in onzekere tijden, dus waarderen ook. Investeerders hebben een onderbouwing nodig van de waarde van hun aan- of verkoop en Register Valuators zullen die onzekerheid dus moeten inbouwen.

“Investeren doe je in alle tijden,….”

Je zult wel moeten

Bij een waardering kijken we enerzijds naar de cashflows, en anderzijds naar het risicoprofiel dat daarbij hoort. De onzekerheid in de markt probeer je daarbij zoveel mogelijk in die cashflows te ondervangen. Waar we als Register Valuators voor moeten oppassen is dat je de onzekerheid die je al in de cashflows hebt ingebouwd niet ook nog in het risicoprofiel duwt. Dan doe je dingen dubbel en schets je een te negatieve uitkomst. Inschatten wat een investering gaat doen is ons dagelijks werk.

Corona maakt het uiteraard wel complexer. Het virus zorgt voor afwijking van trends, je hebt dus minder houvast over waar het naartoe gaat. Wel is nu , zoveel maanden na de uitbraak, meer zichtbaar wat de impact van corona is op de verschillende sectoren.

Zo is de leisure industrie gigantisch geraakt door de vraaguitval en zorgen anderhalvemeter-maatregelen voor efficiency-verlies bij productiebedrijven, met een daling van de arbeidsproductiviteit tot gevolg. Dit geldt ook voor de automotive industrie. De elektrificatie van het wagenpark maakt het voor deze sector nog lastiger om in te schatten waar het naar toe gaat. Er zijn ook sectoren die beter zijn gaan presteren, zoals online winkels, supermarkten, slagers en groentewinkels.

Ook in sectoren waar medewerkers gemakkelijk konden overschakelen op thuiswerken zie je minder gevolgen. Hierin zie je ook verschillen per land. Online shoppen en thuiswerken is in Nederland bijvoorbeeld meer gemeengoed dan in Frankrijk. Inschatten wanneer het herstel plaatsvindt en in welke mate is complex. Maar door te werken met scenario-analyses krijgt een investeerder of ondernemer wel beter zicht op de effecten en het daaruit  voortvloeiende waardeverschil tussen de verschillende scenario’s. Op basis daarvan kun je dus betere beslissingen nemen.“

Voor veel bedrijven is het wel lastiger om een goede begroting te maken…

Het is nog steeds goed mogelijk

“In het MKB waarin we bij Alfa Consultants gespecialiseerd zijn, is een waardering nog steeds goed mogelijk. Voor veel bedrijven is het wel lastiger om een goede begroting te maken omdat de coronacrisis voor onzekerheid zorgt. Wij werken dus vaak met meerdere scenario’s, waarbij de markt in het ene geval snel herstelt en de crisis in het andere geval langer duurt. In het laatste geval zou je ook kunnen werken met een risicoprofiel en wijzig je dus de rendementseis.

Verder hebben we ook veel waarderingen uitgevoerd voor ondernemingen die weinig of geen last hebben gehad van de crisis, of zich wonderwel snel weer hebben hersteld. Je kan als koper en verkoper discussie hebben over de juiste uitgangspunten voor de waardering en andere verwachtingen voor de toekomst hebben. Het is onze taak om dat bijeen te brengen. In de praktijk merken we dat veel verkopers zeggen: waardeer maar alsof er geen corona is, anders wacht ik liever.
Daarnaast leggen we ook een scenario voor waarbij wel langdurig sprake is van corona en dan is de keuze aan de klant. We zien dan dat verkopers maar ook kopers nog steeds geloof hebben in het optimistische scenario. Feitelijk is inmiddels sprake van business as usual.

In de drie à vier weken direct na de corona-uitbraak werden veel transacties tijdelijk gestopt. Veel klanten stelden zich afwachtend op en wilden eerst de gevolgen van de crisis afwachten. Nu draait alles weer door. De transactietrajecten zijn herstart en er zijn zelfs veel trajecten bijgekomen. Ik vermoed dat we met een inhaalslag bezig zijn. Dus ik voorspel dat we, voor het MKB, geen slechter jaar zullen hebben op overnamegebied dan vorig jaar. Opvallend genoeg zien we ook (nog) geen effect op de prijzen. De crisis heeft zeker kortstondig een behoorlijke impact op de geldstromen in ondernemingen gehad, daar is steun voor gekomen daar waar nodig, maar het herstel lijkt veel sneller te gaan dan verwacht.”

Bert Schaareman RV

Senior manager EY

Wilco Dokman RV

Senior adviseur Alfa consultants BV

Help mij met het vinden van een Register Valuator