Agenda
Datum: 11 juni 2024

Cursus 'Waarderen in geschilsituaties'

(alleen voor NiRV-leden)

Waarderen in geschillen is een vak apart. Er gelden andere spelregels voor de werkzaamheden van de Register Valuator dan in niet-geschilsituaties. In deze situatie speelt door de omstandigheden van het geschil, doorgaans ook een hoger risico op tuchtrecht- en civiele procedures waarop de RV wordt aangesproken.

Zoals eerder aangekondigd door het NIRV-bestuur is deze cursus verplicht voor RV’s die optreden of op willen gaan treden als waardeerder in geschilsituaties.

Op 11 juni 2024 wordt de cursus ‘waarderen in geschilsituaties’ wederom georganiseerd voor RV’s die de cursus nog niet eerder hebben gevolgd.

AANMELDEN
Programma

Opzet: cursusdag/intervisie met een beperkte groep RV’s

Onderweren die op deze dag behandeld worden zijn onder meer:

* Korte introductie van de problematiek;
* Diverse rollen van de RV;
* Opdrachtaanvaarding:
– Conflicts of interest, beoordeling vraagstelling, regiezitting/vooroverleg;
– Waarderingsdatum; stand-alone, going concern. dischount minderheidsbelang, rekening houden met overdracht zonder garanties;
– Bepaling voorschot, samenloop van beroepsregels;
– Gezamenlijke opdrachtaanvaarding met meerdere deskundigen.
* Opdrachtuitvoering:
– Communicatie en vertrouwelijkheid;
– Informatie-uitwisseling en -embargo;
– Hoor en wederhoor;
– Rapportage;
– Verwerking van commentaren;
– Versterkking (excel-)bestanden.
* Na de uitvoering:
– Ervaringen met aansprakelijkstelling, klachten, vernietiging bindend advies, aanpassing advies door Rechtbank of Hof.

Tijdschema en kosten

Tijden:

09:30 uur Inloop/Ontvangst
10:00 uur Aanvang cursus
11:15 uur Pauze
11:30 uur vervolg cursus
12:30 uur Lunch
13:30 uur vervolg cursus
14:45 uur Pauze
15:00 uur Vervolg cursus
16:00 uur Einde cursus

Kosten:
De kosten per persoon bedragen € 450,- excl. BTW.

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan deze cursus.

Annulering is tot 1 week voorafgaand aan de workshop kosteloos. Bij afmelding binnen 1 week of no-show heb je geen recht op restitutie van het deelnamebedrag.

Locatie

Kasteel Kerckebosch
Arnhemse Bovenweg 31
3708 AA Zeist

PE punten

In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Valuators worden aan deze cursus PE punten toegekend.

PE-punten:
NiRV: 5.00
LRGD: 4.00

AANMELDEN
Help mij met het vinden van een Register Valuator