Advanced module Business Valuation

Bedrijfswaardering is van cruciaal belang voor het succes van veel organisaties. Om de waarde van een bedrijf of project te bepalen, moet je alle activiteiten grondig analyseren. Deze advanced module biedt je een toolbox met de belangrijkste kennis en praktische vaardigheden. Het programma is een update van het door de jaren verder ontwikkelde vak “valuing private companies” uit de TIAS-opleiding Master of Business Valuation, en kan gevolgd worden door deelnemers met een goede basiskennis van corporate finance of bedrijfswaardering.

In deze 2×2-daagse module gaan we in op het waarderen van niet-beursgenoteerde (non-listed) ondernemingen. Recent inzichten en hieruit ontstane ontwikkelingen van de afgelopen jaren worden behandeld en toegelicht aan de hand van vernieuwde theoretische concepten en nader uitgewerkt in een aantal praktische case-studies.

Ontdek de sleutel tot nauwkeurige bedrijfswaardering en investeringsbeslissingen met onze geavanceerde module Business Valuation. Speciaal ontworpen voor professionals in de financiële sector, biedt deze module een diepgaande verkenning van essentiële concepten zoals restwaarde, cost-of-capital en aandelenwaardering.

Bepaling van de restwaarde

Tijdens het eerste deel van de module, op 7 en 8 juni, duiken we diep in de methoden voor het bepalen van de restwaarde en cost-of-capital, met de nadruk op de zogenaamde “equity-approach”. Leer hoe je de waardecreatie op lange termijn kunt modelleren in de value-driver formule en ontdek de geheimen van het nauwkeurig bepalen van de cost-of-capital aan de hand van financiële markten.

Hierbij gaan we in op keuzes bij risicovrije rentes, inschattingen rondom risicopremies, het bepalen van betas (levered en unlevered) en de doorvertalen van equity-betas naar niet beursgenoteerde ondernemingen.

REVENUE APPROACH
Op 28 en 29 juni verkennen we de kracht van de “revenue-approach” voor het bepalen van de cost-of-capital en het omgaan met illiquide beleggingen en mogelijke discounts, vaak kenmerkend voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Ontdek hoe je het risicoprofiel van een onderneming kunt bepalen aan de hand van omzet en kostenstructuur, en leer hoe je betrouwbare investeringsbeslissingen kunt nemen zonder afhankelijk te zijn van aandelenrendementen.

AANDELENWAARDE
Tot slot behandelen we de waarde-illiquiditeit en de impact ervan op de aandelenwaarde, met praktische inzichten in de discounts die van toepassing zijn voor beleggers die hun vermogen sterk hebben geïnvesteerd in een onderneming.

Deze Advanced Module Business Valuation is gebasseerd op het recente werk van Frans de Roon en Joy van der Veer, auteurs van het boek “Coporate Valuation & Discounting: Equity, Revenue and Utility-based Approaches” en daarbij ontwikkelde (real-life) case-studies. Bereid je voor op een diepgaande verkenning van bedrijfswaardering en investeringsstrategieën en schaf nu alvast de pre-print (e-book) versie van het boek aan voor een optimale voorbereiding.

Meer informatie en aanmelden
Belangrijkste leerdoelen

Je verkent de meest recente inzichten en praktische toepassing van de nieuwste modellen voor waardering van niet-beursgenoteerde ondernemingen.
Je leert vernieuwde theoretische concepten toepassen in real-life scenario’s aan de hand van actuele case-studies.
Je verfijnt je vaardigheden in het bepalen van de restwaarde en het vaststellen van de cost-of-capital met behulp van zowel equity- als revenue-approaches.
Je kunt geavanceerde methoden toepassen om discounts op de aandelenwaarde te bepalen, gericht op illiquiditeit en gebrek aan diversificatie voor investeerders.
Je breidt je netwerk uit met professionals die net zo gedreven zijn als jij en kunt 30 PE-punten verdienen bij succesvolle afronding van dit programma.

PE-punten

Aan dit programma worden PE-punten toegekend.

Meer informatie en aanmelden
Help mij met het vinden van een Register Valuator