Waardebepaling

Faillissement

Regelmatig worden Register Valuators ingeschakeld om de curator en crediteuren (zoals banken) bij te staan bij de afwikkeling van de failliete onderneming.

Faillissement

In faillissementen spelen Register Valuators een belangrijke rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de financiële waarde van de activa die opgenomen zijn in het faillissement. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vastgoed, machines of voorraden maar ook om intellectueel eigendom. Door middel van hun expertise en kennis van financiële waarderingstechnieken helpen zij een objectief en betrouwbaar beeld te krijgen van de financiële positie van het failliete bedrijf. Dit is van belang om te bepalen hoe het faillissement afgehandeld kan worden.

WHOA

Register Valuators spelen bovendien een actieve rol inzake de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die zich bezighoudt met de homologatie van onderhandse akkoorden in faillissementen. De WHOA regelt dat onderhandse akkoorden, die gemaakt worden tussen het failliete bedrijf en haar schuldeisers, alleen geldig zijn na homologatie. De Register Valuator kan een waardeberekening maken, zodat kan worden bezien of het onderhands akkoord voldoet aan de wet- en regelgeving en of het in het belang is van de schuldeisers. Op deze manier kan de Register Valuator bijdragen aan een eerlijke afwikkeling van het faillissement.

Help mij met het vinden van een Register Valuator