Permanente Educatie

De beroepsgroep Register Valuators kent een PE-regeling. Deze regeling geldt voor alle RV’s. Niet voldoen aan de hierin gestelde minimum-eisen kan tot een tuchtmaatregel leiden. Omdat veel Register Valuators naast de waarderingspraktijk ook werkzaam zijn als (controlerend)accountant, belastingadviseur of jurist, wordt rekening gehouden met de belasting die daardoor ontstaat. De toets op de uitvoering van de PE-regeling ligt in handen van het NiRV.

PE cyclus van drie jaar

De PE cyclus omvat drie jaar. De huidige cyclus start op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2022. De RV dient door middel van schriftelijke bewijsstukken aan te tonen dat over een periode van drie jaar ten minste 45 PE-punten zijn behaald. De regeling gaat uit van de gedachte dat de geregistreerde Register Valuators zoveel mogelijk vrij zijn in de te kiezen onderdelen en onderwerpen. Het is echter mogelijk dat bepaalde onderdelen door het bestuur verplicht worden gesteld. Uiteindelijk dient over twee onderdelen gezamenlijk minimaal 45 punten te worden behaald.