Agenda
Datum: 23 november 2023

LRGD Symposium

Thema: Conflicterende gedrags- en beroepsregels? Verreweg de meeste gerechtelijke deskundigen zijn op grond van het lidmaatschap van de vaktechnische beroepsorganisatie gebonden aan gedrags- en beroepsregels. Het kan voorkomen dat verplichtingen in de beroepsregels contrair zijn aan die in de gedragscode voor gerechtelijke deskundigen.

Hoe gaat de deskundige om met instructies van de gerechtelijke opdrachtgever die niet in lijn zijn met de heersende beroepsopvattingen of die onvoldoende duidelijk zijn? Of met instructies voor het onderzoek dat op basis van de beroepsregels eigenlijk op andere wijze uitgevoerd moeten worden? Wat als een van de partijen (of een derde) een klacht indient op grond van de beroepsregels, terwijl de deskundige op dat moment werkzaam is binnen de omgeving van een deskundigenonderzoek? Is beoordeling door de tuchtraad of de klachtinstelling dan zonder meer af te doen als ‘niet ontvankelijk’ of is – gelijktijdige – beoordeling onder een ander beoordelingskader gerechtvaardigd?
Er lijkt een tendens dat deskundigen zich uitschrijven bij beroepsorganisaties vanwege deze samenlopende of strijdige bepalingen. Is dit de enige en juiste weg voor een gerechtelijk deskundige?

Aanmelden Symposium 2023
Programma

Plenair ochtendprogramma (voorlopig)
10:00 – 10:30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10:30 – 10:45 uur: J.M. de Wit RV MRICS, Opening symposium en welkom
10:45 – 11:00 uur: Mr.Ing. Nico M. Keijser CDPO, Inleiding project bejegening deskundigen
11:00 – 11:45 uur: 1e spreker
11:45 – 12:45 uur: 2e spreker

12.45 – 13.45 uur: Lunch

13.45 – 17:15 Middagprogramma parallelsessies
13:45 – 14:45 uur: 1e spreker
14:45 – 15:45 uur: 2e spreker
Pauze
16:00 – 17:00 uur: 3e spreker
17:00 – 17:15 afsluiting middagvoorzitter
• Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAE
• Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter dhr. J.M. de Wit RV MRICS
• Kamer Algemeen, middagvoorzitter dhr. mr.ing. Nico M. Keijser CDPO
• Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter mw. Mr. A.T. Dalen Gilhuijs
• Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitters Dhr. B. Hagoort en Dhr. A.L. van Summeren

Kosten

De kosten bedragen € 275,00 excl. BTW
Leden van de rechterlijke macht betalen € 75,00 incl. BTW.

• Afzeggen kan tot 8 weken voor aanvang kosteloos.
• U kunt een ander van uw kantoor in uw plaats laten deelnemen.
• U geeft toestemming om uw naam en bedrijfsnaam op de deelnemerslijst te plaatsen.
• Deelnemerslijsten worden niet gepubliceerd.
• Deelnemers kunnen een deelnemerslijst van de Kamer waaraan ze deelnamen na afloop van het Symposium opvragen bij de Secretaris. De informatie is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de lijst of inhoud daarvan aan derden beschikbaar te maken.

Datum, tijd en locatie

Datum 23 november 2023
Ontvangst: 10:00 uur
Aanvang: 10:30 uur
Einde: 17:15 uur

Locatie
Valk Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

PE punten

Deelname aan het LRGD symposium kwalificeert voor 6 PE punten voor Register Valuators.

Help mij met het vinden van een Register Valuator