Praktijkhandreiking economisch waarderen van vastgoed 1.0

Vorig najaar publiceerde NVM Business de uitgave Economisch waarderen van vastgoed. 1 Deze publicatie had de bestendige waarde van vastgoed op de lange termijn als onderwerp. Dit waardebegrip kwam nadrukkelijk in beeld tijdens de laatste financiële crisis die werd ingeluid door de val van Lehman Brothers. Kort daarna werd het begrip ‘reële economische waarde’ geïntroduceerd door de Europese Centrale Bank en in de Nederlandse praktijk toegepast bij SNS Property Finance bij de waardering van de vastgoedleningenportefeuille, die uitmondde in de nationalisatie van SNS Reaal.

Niemand had kunnen voorzien dat het onderwerp zo kort na het verschijnen van de publicatie weer prominent op de vastgoedagenda zou komen. Een paar maanden na het verschijnen diende het coronavirus zich aan, met alle ontwrichtende maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Meteen werd de vraag actueel welke weerslag deze ontwrichting zou hebben op de waarde en het taxeren en waarderen van vastgoed. Het duurde niet lang of verschillende vastgoedprofessionals vroegen in de vastgoedpers aandacht voor de langetermijnwaarde van vastgoed. Zij betoogden dat men naast de marktwaarde ook oog moest hebben voor deze manier van waarderen. Voor vastgoedinvesteerders zijn immers de verwachte geldstromen en waardeontwikkelingen op langere termijn relevant. Inmiddels begint de discussie over langetermijnwaarden ook in het buitenland te spelen.

Thema’s

Archief