Praktijkhandreiking economisch waarderen van vastgoed 1.0 – voorbeelden waarderingsrapporten

Voorbeeldrapport voor educatieve doeleinden en discussiedoeleinden
Deze voorbeeldrapporten behoren bij het boek Praktijkhandreiking economisch waarderen van vastgoed 1.0 (NVM Business 2020) en geven uitsluitend voor educatieve doeleinden en discussiedoeleinden voorbeelden van waarderingsrapporten. Met deze voorbeeldrapporten willen
de opstellers denkrichtingen verkennen. De rapporten zijn niet ten behoeve van een opdrachtgever opgesteld. De lezer/gebruiker kan aan deze voorbeeldrapporten geen rechten ontlenen, noch er in het economisch en maatschappelijk verkeer vertrouwen aan ontlenen. De voorbeelden willen
slechts een handreiking bieden; niets meer en niets minder.

Thema’s

Archief