De economische waarde van traditionele retailbedrijven is negatief

Als met ’traditioneel’ wordt bedoeld ‘een bedrijf dat niet anticipeert op het veranderende consumentengedrag’, dan is de stelling wat mij betreft waar.

de Stelling - De economische waarde van traditionele retailbedrijven is negatief

Thema’s

Archief