Een korting op de waarde van een minderheidsaandeel is niet reëel

Als je de stelling letterlijk neemt zou ik zeggen: eens. Het minderheidsbelang an sich
is immers niet bepalend voor de afslag. Een gebrek aan zeggenschap of een slechte
positie bij een exit zijn hiervoor bepalend.

Ik ben het in beginsel niet eens met deze stelling. Een afslag op de waarde van een
minderheidspakket kan, afhankelijk van de omstandigheden, zeker reëel zijn.
Een minderheidskorting kan ontstaan door het volgende.

Een korting op de waarde van een minderheidsaandeel is niet reëel

Thema’s

Archief