De waarde van ondernemingen staat onder druk door de terughoudendheid van banken om kredieten te verlenen

Ik denk dat de meeste lezers van dit blad het er wel over eens zijn dat de waarde van een bedrijf wordt bepaald door de contante waarde van de toekomstige kasstromen. En dat deze kasstromen vooral aan de actiefzijde van de balans worden gecreëerd en niet zozeer aan de passiefzijde. De kern is mijns inziens dat de waarde niet onder druk staat door financiële problemen, maar door operationele problemen die leiden tot omzetverlies en margedruk en dientengevolge tot lagere operationele cashflows. Om alleen de banken de schuld te geven van deze operationele problemen vind ik te makkelijk.

Thema’s

Archief