Stelling

Berichten

de Stelling - De economische waarde van traditionele retailbedrijven is negatief
Een korting op de waarde van een minderheidsaandeel is niet reëel