Berichten

Een korting op de waarde van een minderheidsaandeel is niet reëel

VanWaarde nr. 29