Workshop Relative valuation and multiples

deze workshop is een herhaling van 13 oktober 2021

Type: klassikale scholing

Datum: woensdag  26 januari 2022

Tijd: 13:30 – 18:00 uur met aansluitend een 2-gangen diner tot ca. 20.00 uur

Locatie: Kasteel Kerckebosch, Arnhemse Bovenweg 31, 3708 AA Zeist

Inhoud van de workshop:

In deze workshops staat de waardering van ondernemingen op basis van multiples centraal, ook wel ‘relatieve waardering’ of de ‘market-based approach’ genoemd. Natuurlijk kan terecht de vraag worden gesteld of de multiple-methode een goede basis vormt voor de economische waarde van een onderneming, omdat het uitgangspunt de prijsvorming van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen (‘trading multiples’) of overnames (‘transaction multiples’) betreft.

Deze workshop zal worden gestart met een introductie op de multiple-methode waarin tevens de voor- en nadelen van deze methode worden besproken. Vervolgens zullen we ingaan op de criteria voor het samenstellen van een ‘peer group’, de verschillende multiples die gehanteerd kunnen worden, een correcte vaststelling van de hoogte van de multiple, op wat voor wijze multiples kunnen worden genormaliseerd voor de effecten van IFRS 16 en hoe kan worden gecontroleerd voor verschillen in de belangrijkste ‘value drivers’ tussen de ‘peers’ onderling en de te waarderen onderneming. Gedurende de workshop zullen cursisten aan kleine cases werken.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur inloop/ontvangst
13.30 uur aanvang workshop
15:30 uur pauze
16:00 uur vervolg workshop
18:00 uur einde workshop
18:15 uur aanvang 2-gangen diner
20:00 uur einde bijeenkomst

Kosten
De kosten bedragen voor NiRV-leden € 450,- per persoon excl. BTW
De kosten bedragen voor niet NiRV-leden € 550,- per persoon excl. BTW

Dit is inclusief 2-gangendiner. Vergeet niet bij de aanmelding, onderstaand, eventuele dieet-/allergiewensen door te geven.

Aan deze cursus kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Locatie: Kasteel Kerckebosch

Arnhemse Bovenweg 31
3708 AA Zeist

AANMELDEN

Deze workshop is helaas volgeboekt. Wil je op de wachtlijst worden geplaatst stuur dan een mail naar secretariaat@nirv.nl

Indien er voldoende deelnemers op de wachtlijst staan, kijken we naar een mogelijkheid voor een extra sessie van deze cursus.

Hans Haanappel

Hans is partner bij Value Insights en heeft zich gespecialiseerd in complexe waarderingsvraagstukken. Naast zijn advieswerkzaamheden is Hans Haanappel verbonden aan de Erasmus Universiteit/Rotterdam School of Management, Nyenrode Business University en de Executive Master in M&A en Valuation van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij vakken doceert op het gebied van (ondernemings)waardering. Daarnaast traint Hans corporate finance professionals van diverse investment banks, M&A boutiques en private equity partijen.

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie worden aan deze cursus PE-punten toegekend aan Register Valuators.

# PE-punten: 4.00