Online workshop ‘Advanced Real Options Valuation’

Type: klassikale scholing

Datum: 03 februari 2021

Tijd: 13:30 – 17:00 uur (incl. een pauze)

Locatie: Online (via Microsoft Teams)

De deelnamelink wordt ongeveer een week van te voren gestuurd.

Organisator: NiRV

Website: http://www.nirv.nl

Email: secretariaat@nirv.nl

Inhoud van de workshop:

In de workshop ‘reële optietheorie I’ gehouden in het najaar 2019  is een introductie gegeven van de reële optietheorie. Deze workshop vormt het vervolg hierop. Gedurende de sessie zal primair worden stilgestaan bij de waarderingstechnieken en parameters die ten grondslag liggen aan de reële optietheorie.

In de workshop zullen de revue passeren:

  • Onderliggende basisprincipes van de waardering van opties;
  • Waardering van opties met behulp van binomiale bomen, Black & Scholes-model (inclusief varianten hierop), en risico-neutrale simulatietechnieken;
  • Schatten van de belangrijkste optieparameters.

De deelnemers zullen gedurende de workshop werken aan kleine cases en de gedoceerde theorie toepassen.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur Aanvang workshop
15.00 uur Pauze
15.30 uur Vervolg workshop
17.00 uur Einde workshop

Kosten
De kosten bedragen voor:
* NiRV-leden € 250,- excl. BTW per persoon
* Niet-leden € 350,- excl. BTW per persoon

Er kunnen aan deze online workshop 25 personen deelnemen.

Over de docent:

hans haanappel

Hans Haanappel
is partner bij Value Insights. Hans heeft zich gespecialiseerd in complexe waarderingsvraagstukken. Naast zijn advieswerkzaamheden is Hans Haanappel verbonden aan de Erasmus Universiteit/Rotterdam School of Management, Nyenrode Business University en de Executive Master in M&A en Valuation van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij vakken doceert op het gebied van (ondernemings)waardering. Daarnaast traint Hans corporate finance professionals van diverse investment banks, M&A boutiques en participatiemaatschappijen.

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Accountants worden aan de workshop PE-punten toegekend aan Register Valuators.

# PE-punten: 3.00