Online workshop ’Aan- en verkoopkosten transacties

Type: klassikale scholing

Datum: dinsdag 16 november 2021

Tijd: 15:00 – 16:00 uur

Locatie: Online via Microsoft Teams. (ca. 1 week voorafgaand wordt de deelnamelink verzonden)

Organisator: NiRV

Website: http://www.nirv.nl

Email: secretariaat@nirv.nl

Inhoud van de workshop:

In deze online workshop gaat Mr. drs. S.E. Bult in op o.a. de aftrekbeperking van aan- en verkoopkosten, de verschillende interpretaties van het vereiste ‘rechtstreeks oorzakelijk verband’ en welke positie kunnen we innemen in de praktijk?

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Inleiding.
 • Op hoofdlijnen de aftrekbeperking ter zake van aan- en verkoopkosten tot aan HR 7 december 2018:
  • De totstandkoming van de aftrekbeperking in relatie tot aan- en verkoopkosten;
  • De invulling van de fiscale aftrekbeperking inzake aan- en verkoopkosten vóór HR 7 december 2018.
 • De aftrekbeperking inzake aan- en verkoopkosten na HR 7 december 2018 (BNB 2019/26):
  • Niet-aftrekbaarheid wordt bepaald door een rechtstreeks oorzakelijk verband;
  • Interne en externe kosten;
  • Transactie moet doorgang vinden;
  • Afgeketste transactie gevolgd door een geslaagde transactie;
  • Transitorische actiefpost op de balanspost.
 • Verschillende interpretaties van het vereiste ‘rechtstreeks oorzakelijk verband’:
  • De eerste visie: kosten samenhangend met de aan- of verkooptransactie vallen onder de aftrekbeperking;
  • De tweede visie: kosten samenhangend met het aan- of verkoopproces vallen onder de aftrekbeperking.
 • Interpretatiekeuze wat betreft het rechtstreekse oorzakelijke verband:
  • Verhouding tot de jurisprudentie die is gewezen met betrekking tot (al dan niet ‘reguliere’) bedrijfsmiddelen;
  • Nadere analyse van jurisprudentie met betrekking tot ‘reguliere’ bedrijfsmiddelen;
  • Is de enige interpretatie van het rechtstreeks oorzakelijk verband de maatstaf?
 • Welke positie kunnen we innemen in de praktijk?
 • Succes fee aftrekbaar?
 • Btw aspecten hoofdlijnen.

Kosten
De kosten bedragen voor:
* NiRV-leden € 100,- excl. BTW per persoon
* Niet-leden € 200,- excl. BTW per persoon

Er kunnen aan deze online workshop 20 personen deelnemen.

AANMELDEN

Subtotaal
BTW
Totaal

Over de docent:

Mr. drs. S.E. (Sjoerd) Bult RV
Sjoerd Bult is partner bij DRV Accountants & Adviseurs. Zijn carrière is hij ooit begonnen bij de big 4 in de nationale een internationale praktijk en heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring. In de praktijk houdt hij zich bezig met advisering van het groot familiebedrijf, fusies en overnames en financieringen en combineert daarbij zijn fiscale kennis met business valuation en vice versa.

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie worden aan deze workshop 1 PE-punt toegekend aan Register Valuators.

# PE-punten: 1.00