De invloed van pensioen op de waarde van de ondeneming

Type: klassikale scholing

Datum:  woensdag 5 oktober 2022

Tijd: 13:30 – 17:00 uur

Locatie: Kasteel Kerckebosch

Organisator: NiRV

Website: http://www.nirv.nl

Email: secretariaat@nirv.nl

Inhoud van de workshop:
In deze workshop staat de pensioenregeling van de onderneming centraal. En dan met name de vraag of de een negatieve invloed kan hebben op de waarde van de onderneming.

Na een korte uitleg over de zogenaamde “pensioendriehoek” zal worden ingegaan op de financiële risico’s welke hieruit kunnen volgen. Deze risico’s zullen worden uitgediept aan de hand van recente jurisprudentie. Ook zal inzage worden gegeven in de grondslagen welke gehanteerd worden bij het bepalen dan het financiële pensioenrisico. Daarnaast zal ook de pensioenpositie van de directeur grootaandeelhouder nog aan bod komen.

Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 uur Inloop/Ontvangst
13:30 uur Aanvang workshop
15:00 uur Pauze
15:30 uur Vervolg workshop
17:00 uur Einde workshop

Kosten
De kosten voor deelname als NiRV-lid bedragen € 300,- per persoon excl. BTW. Overige deelnemers, geen lid van het NiRV, betalen € 400,- per persoon excl. BTW

Annulering is tot 1 week voorafgaand aan de workshop kosteloos. Bij afmelding binnen 1 week of no-show heb je geen recht op restitutie van het deelnamebedrag. Wel mag men eventueel iemand anders/een collega aanmelden.  Indien de collega geen lid is bij het NiRV wordt een aanvullende factuur gestuurd. 

Locatie: Kasteel Kerckebosch

Arnhemse Bovenweg 1
3708 AA Zeist

Over de docent:

Paul van Ravenzwaaij
is als pensioendeskundige verbonden aan Pellicaan Advocaten. Van hieruit begeleidt hij ondernemingen bij hun discussie met bedrijfstakpensioenfondsen, adviseert hij ondernemingen over het wijzigen van hun pensioenregeling en het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, voert hij met regelmaat een pensioen DD uit binnen en overnametraject en staat hij zowel werkgevers als werknemers bij in juridische procedures over de hoogte van het pensioen. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar als docent verbonden aan een aantal pensioenopleidingen en verzorgt hij met regelmaat lezingen.

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Valuators worden aan deze workshop PE-punten toegekend.

# PE-punten: 3.00