Cursus onderhandelen bij Financiële Herstructureringen incl. bespreking WHOA

Type: klassikale scholing

Datum: Donderdag 2 december 2021

Tijd: 10:00 – 17:00 uur

Locatie: Hermes Advisory, Naarderstraat 20, 1251 BC Laren

Inhoud van de cursus:

De cursus zal uitvoerig ingaan op de nieuwe Wet Homologatie bij Onderhands Akkoord (WHOA) en zal ook een praktijk casus behandelen (van het voorbereiden van een akkoord, het structureren en communiceren van een akkoord tot het documenteren (stemmen en stemverslag).

Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de kennis en kunde van Register Valuators en academici. De inhoud van de cursus is van academisch niveau en de docenten zijn tevens (post) academisch opgeleid.

Alhoewel het aantal faillissementen nog historisch laag is, is het in de lijn der verwachting dat dit komend jaar zal stijgen.
Ondernemingen in zwaar weer worden gedwongen om met huidige (en nieuwe) kapitaalverschaffers om de tafel te zitten om nieuwe afspraken te maken.
In een dergelijk proces spelen verschillende belangen een rol; de belangen van de onderneming, het management, de aandeelhouders en de vreemd vermogensverschaffers die op hun beurt ook opgedeeld kunnen zijn in verscheidene belanghebbenden.
Hierdoor is een herstructureringsproces intensief en voor buitenstaanders vaak onoverzichtelijk waarbij meerder disciplines een rol spelen.

Na afloop van de cursus:

 • heeft u inzicht in de verschillende soorten herstructureringen en wanneer welke toe te passen bij welke situatie;
 • heeft u inzicht in de opbouw van de kapitaalstructuur van een onderneming;
 • weet u de belangrijkste voorwaarden van de financieringslagen;
 • kunt u de financiële prognoses koppelen aan de leningsvoorwaarden;
 • begrijpt u wat de consequenties zijn van defaults;
 • kent u de zekerhedenstructuur behorende bij de leningen;
 • heeft u inzicht in welke waarderingscriteria worden toegepast bij insolventie procedures;
 • weet u welke voorbereidingen u moet treffen voor een financieel herstructureringsproces;
 • heeft u inzicht in de werking van de Wet Homologatie bij Onderhands Akkoord (WHOA) en de recente jurisprudentie.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom. De cursus start om 10.00 uur en zal om ca. 17.00 uur worden afgerond.

Kosten
De kosten bedragen voor NiRV-leden € 695,- per persoon excl. BTW
De kosten bedragen voor niet NiRV-leden € 795,- per persoon excl. BTW

Dit is inclusief koffie/thee/fris, lunch en cursusmateriaal.

Aan deze cursus kunnen maximaal 12 personen deelnemen.
Bij minimaal 6 personen gaat de cursus door.

Locatie: Hermes Advisory

Naarderstraat 20
1251 BC Laren

AANMELDEN

Deze cursus is helaas volgeboekt. Wil je op de wachtlijst worden geplaatst stuur dan een mail naar secretariaat@nirv.nl

Indien er voldoende deelnemers op de wachtlijst staan, kijken we naar een mogelijkheid voor een extra sessie van deze cursus.

Pieter Christiaan van Prooijen

Advisory wordt regelmatig door de rechterlijke macht en door partijen als gerechtelijk deskundige benoemd in procedures waar de waarde van een object centraal staat Hermes Advisory met haar team van gerechtelijk deskundigen, verstrekt economische en statistische analyses en deskundigenberichten ter ondersteuning van nationale en internationale gerechtelijke procedures.

In aanloop naar de inwerktredingsdatum van de WHOA heeft Hermes Advisory met ondersteuning van Economische Zaken en Milieu de
cloud applicatie WHOA WorkFlow System tot stand gebracht.

Pieter Christiaan van Prooijen is sinds 2012 als register valuator ingeschreven in het Nederlands Instituut voor Register Valuators (Sinds 2014 is hij ingeschreven in het register van de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (met als specialisatie bedrijfswaarderingen en financieringen De afgelopen jaren heeft hij verscheidene opinies afgegeven dan wel als deskundige opgetreden voor gerechtelijke procedures waaronder internationale arbitrage procedures (PCA/BIT/ECT procedures)

Johan Jol

Johan Jol is oprichter en eigenaar van Legal Houdini en Legal Houdini Academy Legal Houdini staat voor praktisch juridisch advies to straighten out the legal hitch Legal Houdini Academy staat voor praktische juridische training Understanding Legal Hocus Pocus. Zijn klanten zijn onder meer NIBC Bank, Fortis Bank, ABN AMRO, Dexia, Eneco, Argenta Boekel De Neree Bird Bird Teekens Karsten, Holland Van Gijzen, DVDW, RWV Advocaten, ATC, Lexlumen CPO, Permeduc Juridische Academie, Sdu en Academie voor de Rechtspraktijk

Johan is tevens Senior Legal Counsel ABN AMRO Bank Legal Financial Restructuring Recovery en Gastmedewerker bij afdeling Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden. Voorheen werkzaam bij:

 • 1989 1999 Advocaat De Brauw Petten Diecken Udink Gribling De Jong
 • 2000 2008 NIBC Bank Legal Counsel Head Legal General Counsel Special Credits
 • 2010 2012 Assistant Professor International Comparative Bankruptcy Law Thomas Jefferson School of Law San Diego
 • Member of the extended group of experts on restructuring and insolvency law European commission
 • Zie ook www legalhoudini com

PE-punten
In het kader van de regeling Permanente Educatie worden aan deze cursus PE-punten toegekend aan Register Valuators.

# PE-punten: 6.00