Leen van Hoogdalem

Leen is sinds 2009 lid van de commissie Vaktechniek en specifiek belast met de accreditatie van opleidingsinstituten en cursussen (PE). Op deze manier wil hij een bijdrage leveren aan de optimalisatie van het kwaliteitsimago van de Register Valuator.

Levensmotto: ‘Waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe en hoe gaan we daar komen?’

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leen-van-hoogdalem-63a382/