Hans Minaar

Op de algemene ledenvergadering van 3 maart 2021 is Hans Minnaar verkozen als bestuurslid van het NiRV. De ambitie van Hans is om het waarderingsspecialisme en de toegevoegde waarde van de waardeerder -als specialist en/of als onderdeel van het fusie- en overnameproces- verder uit te dragen en op de kaart te zetten.

Zijn waarderingsmotto: “Price is what you pay, Value is what you get (Ben Graham)”

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hansminnaar/