Daniël Peters

 

Daniël is sinds 2008 lid van de commissie Vaktechniek. Hij houdt zich onder andere bezig met het opbouwen van een kennisbibliotheek en het onderzoeken van de mogelijkheid om een  kwartaalmonitor op te zetten. Met zijn inspanningen wil hij de leden van het NiRV ondersteuning bieden bij vaktechnische onderwerpen en waardering-technische vraagstukken (o.a. via publicaties, kennisbank, workshops en trainingen).

Levensmotto: ‘Your past does not equal your future’

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dani%C3%ABl-peters-a036101b/