Bart de Volder

Als lid van de commissie Vaktechniek werkt Bart sinds 2016 mee aan het op peil houden van de vakinhoudelijke kennis van de RV. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning van de werkzaamheden van de aangesloten leden.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bartdevolder/