Agenda
Datum: 23 november 2023

Werknemersparticipatie

Werkgevers zijn tegenwoordig bereid om key-personeelsleden een participatiemogelijkheid aan te bieden. Tevens zijn werkgevers veelal bereid om deze participaties te financieren voor de betreffende werknemers omdat deze werknemers, normaal gesproken, onvoldoende middelen hebben om de aankoop zelfstandig te kunnen financieren. Tijdens deze bijeenkomst wordt de participatieregeling vanuit een economisch perspectief behandeld. Ook wordt meegenomen de optie van de werkgever om deze verwerving geheel dan wel deels te financieren.
Programma

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende vragen aan bod:

+ Wat zijn de voor- en nadelen van een werknemersparticipatieplan?
+ Zijn er alternatieven?
+ Hoe kan de waarde van de aandelen worden bepaald en vanuit welke waarde-definitie moet
worden gewaardeerd?
+ Welke kortingen (discounts) zijn van toepassing om vanuit de waarde de prijs te bepalen van
het te verwerven aandelenpakket?
+ Is er een verschil wanneer de DGA een deel van zijn/haar aandelen verkoopt dan wel dat er
een emissie van nieuwe aandelen plaatsvindt (uitgegeven door de onderneming)?
+ Indien de investering geheel of gedeeltelijk moet worden gefinancierd door de
grootaandeelhouder (veelal de DGA), met welk rentepercentage moet dan worden
gerekend?
+ Hoe kan zo’n rentepercentage worden bepaald?
+ Is het verstandig om met een combinatie van aandelen en opties te werken?
+ Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n combinatie?

Meer informatie en aanmelden
PE Punten

Aan deze training worden 6 PE punten toegekend.

Help mij met het vinden van een Register Valuator