Agenda
Datum: 30 maart 2023

DCFA-TIAS themamiddag Business Valuation

Op donderdag 30 maart 2023 organiseert het DCFA-bestuur in samenwerking met Tias School for Business & Society de Kennismiddag Business Valuation.

AANMELDEN
Ontwikkelingen in het vakgebied; Publicaties

Ontwikkelingen worden veelal geëxpliciteerd middels artikelen en boeken. Recentelijk zijn twee boeken uitgekomen die gerelateerd zijn aan de vakgebieden Corporate Finance en Business Valuation. Het eerste boek heeft een directe link met Corporate Finance; het boek van Frits Beunke en Joost Coopmans met als titel “Praktijkboek Bedrijfsovername”. Hierin worden alle belangrijke aspecten van de verkoop van een mkb-bedrijf besproken, ook de waarderingsaspecten.

Het tweede boek heeft nog geen directe link met Corporate Finance en Business Valuation maar wordt wel belangrijk in de nabije toekomst. Het TIAS-boek “Tijd voor Transitie” waarin 25 inzichten worden beschreven voor Business & Society, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de actuele aandacht voor en discussie rondom ESG.

Deze twee boeken worden kort besproken tijdens de bijeenkomst. Tevens wordt kort aandacht besteed aan het nog uit te brengen boek “Valuation and Discounting: Equity, Revenu and Utility Based Approaches” van Frans de Roon en Joy van der Veer.

Participatie

Management Participatie is momenteel ook een zeer actueel onderwerp, zeker nu Private Equity steeds vaker in het nieuws is en wordt gezien als een katalysator voor groei. Het management-incentive plan staat in dit kader vaak centraal. Wat zijn de verschillende belangen in dit kader en hoe kan dit worden vertaald naar een economische setting waarbij evenwicht ontstaat. M.a.w., hoe kunnen we de economische dynamiek beschrijven. Daarnaast zijn er ook nog fiscale en juridische aandachtspunten die onlosmakelijk verbonden zijn aan de economische waardering van het management participatieplan.

Bedrijfsopvolging

Binnen het bredere MKB wordt de werknemersparticipatieregeling vaak gezien als een opstap naar een uiteindelijke bedrijfsopvolging. Ook in dit kader is de verbondenheid tussen de economische / financieringsaspecten, juridische en fiscale aspecten aanwezig.

Programma

13:30 uur: Ontvangst met koffie
14:00 uur: Inleiding door Joost Coopmans (DCFA) en Joy van der Veer (TIAS)
14:15 uur: Ontwikkelingen vakgebied. Spreker: Joy van der Veer
14:45 uur: Management/Werknemers Participatie: Waarderingsaspecten Management en WN participatie. Spreker: Ernst Andriessen
16:15 uur: Pauze
16:30 uur: Parallelsessies (fiscaal en juridisch).
Sprekers: – Mr. Maarten Kleine Kalvenhaar, werkzaam bij de Belastingdienst, sprekende op persoonlijke titel –
Fiscale aandachtspunten.
– Notaris mr. Martijn van Steensel – juridische aandachtspunten
17:45 uur: Afsluiting en borrel.

Locatie

TIAS School for Business & Society
Campus Tilburg| Tias Building
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

PE punten

In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Valuators worden voor deelname aan deze middag 3 PE punten toegekend.

Kosten

Per workshop bedraagt de deelname € 250,00 p.p. (excl. BTW) DCFA draagt 50% bij voor haar leden, zodat DCFA-leden een eigen bijdrage betalen van € 125,00 p.p. (excl. BTW).
Deelname staat ook open voor leden van het NIRV en de BOBB, zij ontvangen echter geen DCFA-subsidie.
Om je deelname te kunnen garanderen dient je bijdrage voor aanvang van de kennisbijeenkomst te zijn voldaan. Een factuur wordt separaat verzonden.

Afmelden

Afmelding dient schriftelijk en tenminste 72 uur voor aanvang van de bijeenkomst plaats te vinden via ons secretariaat secretariaat@dcfa.nl. Leden ontvangen bij afmelding binnen 72 uur of no-show een extra factuur ter hoogte van de DCFA-bijdrage van € 125,00 excl. BTW. Niet-leden hebben bij afmelding binnen 72 uur of no-show geen recht op restitutie van het deelnamebedrag.

Help mij met het vinden van een Register Valuator