DCFA-Nyenrode kennisbijeenkomst op 29 november a.s.

Het bestuur van DCFA heeft het genoegen je, in samenwerking met Nijenrode Business Universiteit, uit te nodigen voor de fysieke kennisbijeenkomst “Due diligence en waarderingsrapporten – Het waarderingsrapport als juridisch verantwoordingsdocument” op woensdag 29 november 2023. Sprekers zijn Joost Siemensma en Tim Carapiet-Petit.

Sprekers

Joost Siemensma
Partner Sincerius
Joost heeft meer dan 20 jaar werkervaring op het gebied van Financial Due Diligence (Transaction Services). Gedurende deze periode heeft hij in diverse sectoren gewerkt voor zowel private equity als strategische cliënten. Hij neemt je mee in het due diligence-proces bij transacties. Welke rol spelen waarderingsrapporten daarin en hoe worden deze gewogen en beoordeeld? Hij trekt lessen uit die praktijk.

Tim Carapiet-Petit
Advocaat Wintertaling
Tim adviseert over nationale en internationale overnametransacties, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden, het opstellen van commerciële contracten en (her)financieringstransacties. Waardeerders dienen hun diensten te verlenen als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, moeten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, voeren hun opdracht uit overeenkomstig hun opdrachtovereenkomst, zijn gehouden aan de NIRV-gedragsregels en beperken hun aansprakelijkheid door de toepassing van (algemene) voorwaarden. Tim zal ingaan op het juridisch kader van de zorgplicht van waardeerders, en de mogelijke aansprakelijkheid die zij riskeren. Met een theoretische basis geïllustreerd aan de hand van concrete zaken zal hij concrete tips formuleren om de aansprakelijkheid van de waardeerder te beperken en het rapport de juiste waarde toe te kennen.

Programma

15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Due diligence bij overnames – Joost Siemensma
De rol van waarderingsrapporten en lessen uit de praktijk
16.30 uur Pauze
17.00 uur Het waarderingsrapport als juridisch verantwoordingsdocument – Tim Carapiet
18.00 uur Borrel
19.00 uur Einde

PE punten

In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Valuators wordt accreditatie voor 2 PE punten aangevraagd.

Locatie

Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25, Breukelen

Voor wie is deze kennisbijeenkomst geschikt?

Alle M&A adviseurs, belastingadviseurs, accountants en Register Valuators.

Maximum aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is 75 personen.

Bijdrage

Per workshop bedraagt de deelname € 250,00 p.p. DCFA draagt 50% bij voor leden, zodat DCFA-leden een eigen bijdrage betalen van € 125,00 p.p. Deelname staat ook open voor leden van het NIRV en de BOBB, zij ontvangen echter geen DCFA-subsidie. Om je deelname te kunnen garanderen dient je bijdrage voor aanvang van de kennisbijeenkomst te zijn voldaan.

De factuur ontvang je separaat. Wil je er voor zorgen dat een betalingskenmerk, de factuurgegevens en het mailadres van de afdeling administratie goed zijn ingevuld bij je aanmelding?

Afmelden

Kosteloze afmelding dient schriftelijk en tenminste 72 uur voor aanvang van de bijeenkomst plaats te vinden via ons secretariaat secretariaat@dcfa.nl. Bij afmelding binnen 72 uur of no-show hebben deelnemers geen recht op restitutie van het deelnamebedrag. Bij no-show en afmelding binnen 72 uur voor de activiteit wordt de verstrekte subsidie ad. € 125,00 aan DCFA-leden in rekening gebracht.

Help mij met het vinden van een Register Valuator