Human Capital is waardevoller dan je denkt 5 tips voor waardecreatie

Bij de waardering van een bedrijf wordt het personeel vaak primair als kostenpost benaderd. Zonde, zegt SAnder Oude Luttikhuis van Capax Capital Partners. “Er is veel winst te behalen als men oog heeft voor de waarde die human capital toeveogt en de organisatie zo inricht dat hun potentieel optimaal wordt benut.

Thema’s

Archief