Prijs is relevanter dan waarde

“Nou, dat ligt wat genuanceerder. Want prijs en waarde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het een kan niet zonder het ander. Prijs is waarde die zich materialiseert. Voordat je tot een prijs voor een onderneming komt, zul je er eerst waarde aan moeten toekennen.

Thema’s

Archief