Waarde en prijs: theorie vs praktijk

Over de waarde en de prijs van een onderneming bestaat veel begripsverwarring. Tom Beltman, Register Valuator en overnamespecialist bij Marktlink Fusies en Overnames, legt uit hoe het zit. In theorie én in de MKB-transactiepraktijk.

Thema’s

Archief