Multiples geven een goede indicatie voor de waarde van een onderneming

Wat bedoel je met waarde? Gaat het om de waarde van het geld-genererend vermogen van de onderneming? Of gaat het om de prijs, dus de geldsom die geen koper ervoor over heeft om daarvan eigenaar te worden en die (bezien vanuit de koper) bij voorkeur lager ligt dan de waarde?

Thema’s

Archief