De huidige lage rentestand speelt geen rol bij waarderingen

Strikt mathematisch geredeneerd speelt de lage rente geen rol. Bij een waardering zijn twee componenten van belang: de te verwachten geldstromen in de
toekomst en de vermogenskostenvoet. Die laatste mag je niet wijzigen vanwege de lage rente.

Thema’s

Archief