De economische waarde van schadeclaims

Als ondernemer lijdt u soms verlies of loopt u omzet mis. Maar wat als dat gebeurt omdat iemand
bijvoorbeeld inbreuk maakt op uw patenten of een overeenkomst opzegt? We hebben het dan over
economische schade. Wilt u die schade verhalen dan is de inzet van een Register Valuator essentieel.
“Die kan partijen ondersteunen bij gerechtelijke procedures waarbij de economische waarde in het
geding is”, vertelt René van Bruggen, RV RA CRAd. Director bij RSM Niehe Lancée Kooij.

De economische waarde van schadeclaims

Thema’s

Archief