Kwalitatieve waarderingen stimuleren waardecreatie

Voor het bepalen van de economische waarde van een onderneming wordt sinds jaar en dag de Dis-counted Cash Flow-methode gebruikt. Deze bere-kening is in feite gebaseerd op een breuk. In de tel-ler vind je de toekomstige vrije geldstromen van de onderneming, in de noemer komt de rendementseis aan bod. Hoewel dit op het eerste oog een vrij een-voudige rekensom lijkt, is nadere verdieping nood-zakelijk om een goed beeld te krijgen van de reële waarde van een onderneming. En om uiteindelijk waardecreatie te realiseren.

Thema’s

Archief