Het optie denken verandert de perceptie van immateriële activa

Traditionele waarderingsmethoden als de Discounted Cash Flow zijn bij uitstek geschikt voor waardebepalingen. In veel gevallen geven deze dan ook de meest betrouwbare resultaten. Toch schiet een methode als DCF tekort bij het waarderen van immateriële activa. Een alternatief hiervoor is de reële optie theorie. Deze tool neemt naast waarde de flexibiliteit en groeimogelijkheden van een project mee.

Thema’s

Archief