Verdelen is lastiger dan waarderen

Waarderingsdeskundigen komen regelmatig in een situatie waar ze niet voor zijn opgeleid. Bij waarderingen ten behoeve van boedelscheidingen wordt naast een oordeel over de economische waarde van een goed, vaak een oordeel gevraagd met betrekking tot een mogelijke, of gewenste, verdeling.

Thema’s

Archief