Laatste kans om van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit gebruik te maken?

Sinds 1 januari 2002 bestaat er een fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) om bedrijven bij vererving of schenking voort te laten bestaan. Onlangs oordeelde de rechtbank van Breda dat deze regeling discriminerend is ten opzichte van mensen die privévermogen erven. De Belastingdienst gaat in beroep tegen deze uitspraak. In dit artikel zullen we kort de werking van de BOF uitleggen. De uitkomst van het hoger beroep is nog niet duidelijk, maar zeker is dat de Belastingdienst gewone erfenissen en schenkingen niet onder dezelfde regeling zal willen laten vallen. Reparatiewetgeving zal dan het gevolg zijn, waarbij de kans bestaat dat de hele regeling zal komen te vervallen. Voor sommige ondernemers kan het dus zeer lonend zijn om de BOF, of de BOR zoals deze tegenwoordig heet, zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Thema’s

Archief